Ons onderwijs

 

Dagbesteding en (beschutte) Arbeid - DA

Het DA biedt onderwijs op niveau van leerroute 2 tot en met leerroute 6 (uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid). Wij bieden onderwijs op maat voor elke leerling.
Onze school streeft naar een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. In sommige gevallen is uitstroom met 18 jaar niet mogelijk en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de leerling langer, uiterlijk tot het 20ste levensjaar, onderwijs te kunnen bieden.

De kernwaarden van onze school zijn wederzijds respect, autonomie en verantwoordelijkheid. Je mag op onze school zijn wie je bent. Wij bereiden de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Dat doen wij in samenspraak en verbondenheid met onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Hier kun u een filmpje kijken met een impressie van de DA afdeling