Praktische informatie 

 

 

Aanmelding, toelaatbaarheidsverklaring en plaatsing


Sinds de invoering van passend onderwijs is voor alle nieuwe leerlingen van College De Trappenberg een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk. Afhankelijk van het samenwerkingsverband, vraagt de school van herkomst deze TLV aan.
De leerling wordt na aanmelding besproken door de Commissie van Begeleiding van de school. De Commissie van Begeleiding beoordeelt of een leerling geplaatst kan worden. In de CvB hebben zitting, de orthopedagoog, de schoolarts en de directeur (voorzitter). De CvB beoordeelt of een leerling geplaatst kan worden. Na een positief advies wordt er een toelaatbaarheidsadvies (TLA) opgemaakt ter onderbouwing voor de TLV. Het TLA wordt opgestuurd naar de Toelaatbaarheidscommissie van het betreffende samenwerkingsverband.
 

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.15 uur
 

Afwezig, ziek en beter melden

Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit tijdig worden gemeld aan de school en (indien van toepassing) de centrale planning van het revalidatiecentrum. Wanneer de leerling stageloopt is het van belang dat de leerling ook afgemeld wordt bij de stagebegeleider en de stagecoördinator van school.

Afmelden bij de school

Vanaf 08.00 uur is het secretariaat telefonisch of per mail bereikbaar voor afmeldingen. Dit kan ook via Parro bij het klassenteam. We vinden het wel belangrijk dat leerlingen voor aanvang van de schooldag worden afgemeld.

Telefoon secretariaat: 035 - 6915237
E-mail: secretariaat@collegedetrappenberg.nl 

Bij calamiteiten kunt u de school bereiken via een noodnummer. Wanneer u de school belt op 035-6915237 wordt dit noodnummer via de voicemail bekend gemaakt.

Afmelden bij de Centrale Planning van het revalidatiecentrum
De planning is tussen 08.00 en 08.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer 035 - 6881481. Beter melden kan tussen 08.00 en 10.30 uur en vrijdag tussen 13.00 en 14.30 uur.
 

Vakantierooster 2024-2025

 

Herfstvakantie                           28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie                             23 december t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie                      17 februari t/m 21 februari 2025
Goede vrijdag                            18 april 2025
2de paasdag                             21 april 2025
Meivakantie                               22 april t/m 2 mei 2025
(Bevrijdingsdag)                       5 mei 2025
Hemelvaartsdag                      29 mei en 30 mei 2025
Pinkstermaandag                     9 juni 2025
Zomervakantie                         14 juli t/m 22 augustus 2025


Op onderstaande dagen is de school gesloten in verband met een studiedag voor het team of andere werkzaamheden.

Maandag 18 november 2024
Vrijdag 20 december 2024
Vrijdag 7 maart 2025
Woensdag 28 mei 2025
Vrijdag 11 juli 2025

Klik hier voor onze jaarkalender.

Aanvraag bijzonder verlof

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schoolleiding een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts één keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als u voor meer dan 10 dagen vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Meer informatie vindt u op de website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
U moet de verlofaanvraag uiterlijk acht weken van tevoren schriftelijk indienen bij de schoolleiding. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website van de school of opvragen bij het secretariaat. De schoolleiding geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is.

Aanvraagformulier bijzonder verlof