Disclaimer

De informatie in het e-mail bericht, inclusief eventuele aanhangsels, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is anderen dan de geadresseerde(n) niet toegestaan deze informatie te gebruiken. Openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken is evenmin toegestaan en kan onrechtmatig zijn.

DKP Onderwijsgroep staat niet in voor de juiste of volledige overbrenging van de verzonden informatie, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. DKP Onderwijsgroep is nooit verantwoordelijk voor schade of virussen, die door dit bericht worden toe- of overgebracht. DKP Onderwijsgroep attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie per e-mail niet gewaarborgd is.

Wilt u bij onjuiste adressering zo vriendelijk zijn contact op te nemen met de afzender en de betreffende e-mail met eventuele aanhangsels vernietigen?