DKP Onderwijsgroep

Op onze scholen in Hilversum en Utrecht bieden wij aansprekend, persoonsgericht en gespecialiseerd onderwijs en zorg.

Onze organisatie, de scholen en ons expertisecentrum halen hun energie uit het avontuur van het onderwijskundig proces. Wij zijn op alle gebieden binnen onze expertise een deskundige, initiatiefrijke en betrouwbare partner en dit, tezamen met ons streven een aantrekkelijke werkgever te zijn voor professionals, zijn onze drie grote ambities.
Hier leest u meer over in ons Strategisch Koersplan

Kwaliteitszorg
Ouders die hun kind onderwijs laten volgen op een van de scholen van DKP Onderwijsgroep moeten erop kunnen vertrouwen dat leerlingen onderwijs krijgen dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Om dit te waarborgen is in de Wet op de Expertisecentra (WEC) het begrip kwaliteit gedefinieerd en vastgelegd. DKP Onderwijsgroep heeft deze in haar kwaliteitsbeleid opgenomen en voert dit uit volgens een stelsel van kwaliteitszorg. Dat stelsel van kwaliteitszorg moet zorgdragen voor:

• het bewaken dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen
• dat het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en
• het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.

Het stelsel van kwaliteitszorg draagt eraan bij dat het bestuur en de scholen een professionele kwaliteitscultuur ontwikkelen en onderhouden én transparant en integer functioneren.

Partnerschap
Om te werken aan inclusiever onderwijs en ervoor te zorgen dat alle leerlingen, binnen hun mogelijkheden, hun plaats kunnen innemen in de maatschappij is het noodzakelijk dat we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. 
Samen met onderwijspartners, kennisinstituten en het bedrijfsleven (stages) willen we richting geven aan de maatschappelijke taak van het onderwijs: leerlingen voorbereiden op een betekenisvolle plek in de maatschappij.
Dat vraagt om innovatie, lef en ondernemerschap. We zullen moeten experimenteren en nieuwe wegen
in moeten slaan. Altijd kijkend vanuit de leerling.

Personeelsbeleid
Niet alleen onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs, maar ook voor onze medewerkers streeft DKP Onderwijsgroep ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit moet tot uiting komen door meerdere factoren, zoals een uitstekende cultuur en sfeer, opleidingsmogelijkheden, carrièreperspectief, persoonlijke voordelen, zeggenschap en met optimale facilitering door ondersteunende diensten. Waar nodig wordt maatwerk geleverd binnen de mogelijkheden van de vastgestelde kaders.

In onze besturingsfilosofie leggen we uit wat onze visie is en hoe we onze plannen willen realiseren.