Contact

 

Parro  

Parro is het voornaamste communicatiemiddel tussen ouders van onze leerlingen en de school. Door het klassenteam worden mededelingen geplaatst met actuele zaken betreffende de gehele groep. Ook worden er vanuit het secretariaat berichten gedeeld.
Daarnaast is er de mogelijkheid via een kindgesprek de specifieke zaken omtrent een leerling te bespreken met het klassenteam. Parro kan worden gebruikt via de computer, telefoon of tablet. Parro is een beveiligde omgeving, u kunt hierin zelf uw privacy voorkeuren aangeven.

 

Telefonisch en per mail

Het klassenteam is telefonisch bereikbaar 15 minuten voor schooltijd, 30 minuten na schooltijd en tijdens de pauzes. Ook kunnen ouders via de mail contact leggen met het klassenteam (voorletter.voorvoegselachternaam@collegedetrappenberg.nl).
Tijdens de les is de groepsleiding niet bereikbaar. Overige teamleden zijn de gehele dag bereikbaar.

 

Contact bij problemen

Bij problemen wendt u zich in eerste instantie tot het klassenteam. Deze kan ook de schoolleiding inschakelen. Komt u er met het klassenteam niet uit, dan kunt u contact opnemen met de teamleider of directeur. Dit doet u via het secretariaat.