Dagbesteding & (beschutte) Arbeid

 

College De Trappenberg is een regionale school voor specialistisch onderwijs met een zeer brede doelgroep. Onze leerlingen zijn 12 tot uiterlijk 20 jaar. Ze hebben een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of een chronische aandoening. Een groot deel van onze leerlingpopulatie heeft een revalidatie-indicatie en volgt therapie bij Merem Medische Revalidatie. Wij stemmen het onderwijs in samenwerking met het revalidatiecentrum optimaal af op de zorgbehoefte van onze leerlingen.
 

 

College De Trappenberg, omdat jij er bent!

Onze vestigingen