Ouders


Waar op deze website gesproken wordt over ‘ouders’ wordt mede bedoeld verzorger(s), voogd(en) evenals eenoudergezinnen.

College De Trappenberg vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers zich prettig voelen op school en met plezier komen. Het team werkt daarom aan een klimaat waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. Op deze manier komen leerlingen het beste tot ontwikkeling en hebben onze medewerkers een prettige werkomgeving om hen optimaal te ondersteunen.
Het uitgangspunt is streven naar educatief partnerschap om te komen tot wederzijdse betrokkenheid van ouders en school.

Een open en transparante communicatie is essentieel om dit te realiseren. Het klassenteam is uw eerste gesprekspartner. De dagelijkse communicatie omtrent de leerling verloopt via een app (Parro) of telefonisch.

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Als school(-team) zijn wij een professionele organisatie die periodiek bij ouders en leerlingen peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden.