Ouderraad (OR)


In de ouderraad hebben ouders van leerlingen zitting. Geprobeerd wordt dat alle afdelingen van de school in de ouderraad vertegenwoordigd zijn.
Ook vertegenwoordigers van school wonen de vergaderingen van de ouderraad bij.
De ouderraad helpt mee bij activiteiten op de school en is er om ouders van informatie te voorzien.
Voor de samenstelling van de ouderraad
Contact met de ouderraad kan via e-mail:ouderraad@de-trappenberg.nl .